Marketingový plán


V systému prodeje produktů se nevydělává pouze na přímém prodeji koncovým zákazníkům - maloobchodní provizi, dále jen "MO provize". Je zde i provize, která vzniká ve skupině, jako výsledek práce celého týmu. V konečném důsledku se jedná o výdělek jako odměnu za dobré vedení vašeho týmu.

Jedná se o mezinárodní prodej. Aby se předešlo složitostem vzniklým z kolísání různých kurzů, každý výrobek má svoji bodovou hodnotu, tzv. objemové body.

1 ks výrobku FM Group = 22,24 objemových bodů, dále jen zkráceně "ob"
1 objemový bod odpovídá, v závislosti na kurzu, zhruba částce 7,30 Kč.

Poznámka: 1 ks (22,24 ob) x 7,30 Kč = 162,3 Kč. Přitom nákupní cena je např. 200 Kč. Čím je to způsobeno? Objemová provize se odvíjí od ceny bez DPH. Výrobky FM k nám přichází z Polska, kde je v současnosti hodnota DPH ve výši 22%.
Pro kontrolu: 162,3 + 22% DPH = 198 Kč.

Na konci každého měsíce se provádí součet obratu osobních bodů (to jsou ty, které vyprodukujete vy sami svými nákupy) a obratu skupiny pod vámi a vyjde nějaké číslo. Podle jeho velikosti je přiznaná objemová provize, a to podle následujících pravidel:

Kvalifikace
Úroveň
efektivity
Počet
bodů
Zisk
v Kč (přibližně)
0 %
0 - 300 b
0,- Kč
MAGNOLIA
3 %
300 - 1199 b
100 - 200,- Kč


6 %
1200 - 3599 b
500 - 1000,- Kč
9 %
3600 - 7200 b
1500 - 3000,- Kč
STŘÍBRNÁ MAGNOLIA
12 %
7200 - 11999 b
4000 - 6000,- Kč
15 %
12000 - 20399 b
9 - 13 tisíc
18 %
20 400 - 29999 b
13 - 22 tisíc
ZLATÁ MAGNOLIA
21 %
30000 a více bodů
25 - 35 tisíc
Perlová orchidej
21 % +
1x 21%-ní skup.+20000 b
40 - 50 tisíc
Amarantová orchidej
21 % +
3x 21%-ní skupina
70 - 100 tisíc
Zlatá orchidej
21 % +
3x perl.orchid. nebo vyšší
100 - 200 tisíc

Po vynásobení skupinových objemových bodů (dále již jen "sb") výší provize (3, 6, 9 až 21%) dostaneme "provizní body". Hodnota jednoho provizního bodu odpovídá 1 PLN a v současnosti činí, dle kurzu, zhruba 7,30 Kč. Veškeré přepočty na Kč počítají s touto hodnotou.
Tyto provizní body se počítají pouze u úrovní magnolií.
V úrovni orchidejí se ještě navíc dělí určitá část celkového trhu. Více informací je v tištěném marketingovém plánu, který je součástí vzorkovníku.

Přímý prodej může být významným zdrojem příjmů. Prodáte-li měsíčně 200 vůní, vyděláte si 20.000,- Kč, což není málo. Je ale pravda, že to již vyžaduje značné nasazení a veškerý čas. Nejlepší přímí prodejci tohoto dosahují...

Srovnatelného výsledku lze ale dosáhnout snadnějším a příjemnějším způsobem:

JAK? Základem je snažit se vybudovat širokou první linii.

Marketing

První linie pouhých odběratelů pro vlastní potřebu by ale ten správný efekt nepřinesla. Je potřeba dobře pochopit systém síťového marketingu a následně jej naučit ostatní.

VARIANTA 1 - široká síť v první linii, ale nikdo příliš nepracuje

Marketing
VY - vlastní odběr 4 ks, 89 ob (osob. bodů)
A - vlastní odběr 5 ks, 111,2 ob
B - vlastní odběr 4 ks, 89 ob
Z.O. - zbývající odběry - zbytek skupiny, který dohromady odebral za 900 ob

Co z toho plyne? Celá vaše skupina vyprodukovala 1.189 sb (skupinových bodů).
V tabulce uvedené výše zjistíte nárok na objemovou provizi 3% pro vaši skupinu
1189 sb x 3% = 35,7 "provizních bodů".
Nikdo další ve skupině nemá nárok na objemovou provizi, tudíž se nic neodečte.

35,7 bodů x 7,3 = 261 Kč objemové provize. Ale to je jen začátek...

VARIANTA 2 - široká síť v první linii, dvě decentně pracující skupiny

Marketing
VY - vlastní odběr 4 ks, 89 ob
A - skupina s 1.500 sb
B - skupina s 1.300 sb
Z.O. - zbývající odběry - dohromady 900 ob

Výsledek? Celá vaše skupina vyprodukovala v tomto případě 3.789 sb.
To znamená nárok na 9% objemové provize pro vaši skupinu:
3.789 x 9% = 341 "provizních bodů".
341 x 7,30 = 2.489 Kč objemové provize.

Z toho je nutno odečíst provize skupin A a B.
A - 1.700 sb - 6%, tedy 102 bodů = 745,- Kč.
B - 1.100 sb - 3%, tedy 33 bodů = 241,- Kč.

Po odečtení činí rozdíl 2.489 - 745 - 241 = 1503 Kč objemové provize.
Stejní lidé ve skupině, ale dva se snaží pracovat - rozdíl je zřejmý.

VARIANTA 3 - široká síť v první linii a dvě silné skupiny

Marketing
VY - vlastní odběr 4 ks, 89 ob
A - skupina s 5.000 sb
B - skupina s 2.500 sb
Z.O. - zbývající odběry - dohromady 2.700 ob

A výsledek? Skupina vyprodukovala celkem 10.589 sb, tj. nárok na 12% provize.
10.589 x 12% = 1.271 "provizních bodů".
1.271 x 7,30 = 9.276 Kč objemové provize.

Z toho je ale nutno odečíst:
A - 5.000 sb - 9% - 3.285,-
B - 2.500 sb - 6% - 1.095,-

Po odečtení činí rozdíl 9.276 - 3.285 - 1.095 = 4.896 Kč objemové provize.
Vy pracujete stále stejně, vyděláváte ovšem výrazně více!

VARIANTA 4 - ideální stav. Široká síť a čtyři silné skupiny

Marketing
VY - vlastní odběr 4 ks, 89 ob
A - skupina 8.000 sb
B - skupina 2.500 sb
C - skupina 5.500 sb
D - skupina 6.500 sb
Z.O. - odběry dohromady 4.500 ob

Výsledek? Skupina vyprodukovala celkem 27.089 sb, tj. nárok na 18% provize.
To znamená 35.595 Kč pro celou skupinu.
Jsou zde ale čtyři silné skupiny, které mají také nárok na svoji provizi.
Takže je tedy nutno odečíst jejich nárok, který činí:

Skupina A - 8.000 sb - 12%, provize 7.008 Kč
Skupina B - 2.500 sb - 6%, provize 1.095 Kč
Skupina C - 5.500 sb - 9%, provize 3.614 Kč
Skupina D - 6.500 sb - 9%, provize 4.270 Kč

Po odečtení skupin vyjde 35.595 - 15.987 = 19.608 Kč objemové provize!
Jsme u podobné sumy, jako při prodeji 200 vůní měsíčně - ovšem za mnohem, mnohem příjemnější práci...

Co se ale stane, pokud té práci s týmem a jeho vyškolení v budování struktury příliš nedáte, ale někdo pod vámi toto pochopí velmi dobře a tu strukturu vybuduje?

VARIANTA 5 - odstrašující příklad. Jedna silná skupina

Marketing
VY - vlastní odběr 4 ks, 89 ob
A - člověk s odběrem 10 ks, 222,4 ob
B - silná pracující skupina, 15.000 sb
Z.O. - dohromady 900 ob

Výsledek? Celkem 16.211 bodů ve vaší skupině, tj. nárok na 15% provizi. Tedy celkem 17.751 Kč pro vaši skupinu. Jenže...
Skupina B - 15.000 sb - 15% - 16.425 Kč

Po odečtení nároku skupiny B vyjde
17.751 - 16.425 = 1.326
1.326 Kč objemové provize pro vás.

Není to vyloženě málo... ale, není to věčná škoda???

Není žádný důvod se během několika měsíců nepropracovat k variantě 4.
Ani varianta 4 ovšem nemusí být konečná. Český trh zatím zdaleka není nasycen. Tento prodej je zde teprve od roku 2005. Záleží proto na každém, jestli bude chtít být tím "na chvostě", nebo jestli se aktivně zapojí.

Kdo má chuť pracovat a učit totéž ostatní, má šanci si vybudovat pravidelný měsíční příjem v řádu desetitisíců.

K nahlednutí jsou další příklady s podrobnějším vysvětlením výpočtu.

Podívejte se na příklad č.1, příklad č.2 a příklad č.3 (nejlépe takto postupně).